Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

140128127.1 xlДводневни семинар под називом „Од почетка биолошке разноликости до проведбе и управљања Европске мреже за очување биолошке разноликости“ одржан је у просторијама Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци. Семинар је званично отворио декан факултета др Зоран Говедар.

Семинар је окупио више од 50 учесника, а међу којима су били представници Фонда. Присутни су били и представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министарства вањске трговине и економских односа БиХ, Фонда за заштиту околиша ФБиХ, Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, Владе Брчко дистрикта БиХ, заштићених подручја у БиХ и РС, те невладиних организација.

Ове институције учествују у оснивању мреже Natura 2000 у БиХ која има за циљ да осигура дугорочан опстанак најзначајнијих животиња и биљака Европе, као и њихових окружења, у свим државама чланицама ЕУ.

Вођа пројекта „Подршка за провођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ Александар Голоб нагласио је да је циљ пројекта испуњавање критерија Европске уније о заштити животне средине/околиша, од којих зависи доступност средстава за инвестиције у инфраструктурне пројекте у БиХ. „Једна од наших активности је упознавање јавности о значају биодиверзитета, с обзиром на то да је Босна и Херцеговина богата различитим животињским врстама и стаништима, што би могло допринијети биодиверзитету Европске уније“, појаснио је Голоб. Он је додао да је Jean-Paul Herremans, стручњак за очување природе из компаније Prospect C&S, током семинара изнио најважније принципе за очување биодиверзитета, на шта се БиХ обавезала потписивањем међународних конвенција.

140128127.3 mn

Приједлог за Natura 2000 подручја у БиХ обезбиједиће тим домаћих стручњака уз координацију међународног тима експерата. Приједлог за Natura 2000 БиХ ће обухватити значајне потребе друштва, као што су на примјер туризам и пољопривреда. Босна и Херцеговина је већ прихватила различите правне документе на различитим разинама власти и одговорности око очувања природе. Пројекат ће подржати институције с приједлозима докумената потребних за Natura 2000.

Natura 2000 је језгро очувања природе и биоразноврсности. Два снажна европска прописа чине темељ политике ЕУ као одговор на ту обавезу искључиво на научној основи – Директива о птицама и Директива о стаништима. Циљ мреже је осигурати дугорочан опстанак најзначајнијих животиња и биљака Европе, као и њихових окружења у свим државама чланицама. Еколошка мрежа Natura 2000 омогућава активности уз посебну бригу за природу – путем одрживог управљања, како еколошки тако и економски. Мрежа Natura 2000 је научно утемељен процес очувања природе, који је законски проведив и обухвата потребе друштва.

140128127.2 xl

Natura 2000 испуњава обавезу Заједнице у оквиру УН-ове Конвенције о биолошкој разноликости. Пројекат Подршка за провођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у Босни и Херцеговини је фокусиран на подршку институцијама БиХ приближавању стандардима заштите околиша у Европској унији. Пројекат ће подржати иницијалне кораке у развоју Natura 2000 мреже широм БиХ и одговарајуће стратегије за њену имплементацију и планове управљања. Пројекат укључује припрему приједлога подручја Natura 2000, смјерница планова управљања, израду планова за три одабрана Natura 2000 подручја, нацрт прописа/уредби у циљу подршке успостављању Natura 2000 мреже, успостављени информациони систем за Natura 2000 и комуникацијску подршку.

Пројекат „Подршка за провођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ трајаће до септембра 2014. а проводи се на територији цијеле Босне и Херцеговине. Више о пројекту можете пронаћи на: www.natura2000.ba

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2018. All Rights Reserved.