Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Passivhaus thermogram gedaemmt ungedaemmt

Након обављених припрема Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске почиње са извођењем наставе Програма обуке за лица која ће вршити енергетски преглед зграда.

Настава за прву групу полазника одржаће се у периоду од 09.12.2015. до 22.12.2015. са почетком у сриједу 09.12.2015. године у 16:00 часова у великој сали Инспектората Републике Српске, Трг Републике Српске 8, Бањалука.

Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова дефинисан је по сљедећим тематским цјелинама:

1. Енергетско цертификовање у Републици Српској,
2. Техничка регулатива у Републици Српској,
3. Енергетика и физика зграде,
4. Основе грађевинарства, конструкција зграда и материјали,
5. Системи гријања, хлађења, вентилације, климатизације и расвјете,
6. Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у зградарству,
7. Израда извјештаја,
8. Практични примјери провођења енергетског прегледа зграда.

Предавачи су еминентни стручњаци из области енергетске ефикасности из наше земље и иностранства, а настава се одвија према Програму обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда.

Циљ Програма обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда је да лица која похађају обуку и стручно усавршавање стекну додатна знања из своје струке као и потребна знања из других струка неопходна за стручно обављање послова енергетског прегледа зграда и израду Извјештаја о спроведеном прегледу и утврђеној енергетској класи зграде.

Програмом обуке полазници се оспособљавају да:

  • разумију поставке и циљеве Директиве о енергетским својствима зграда, те располажу основним знањима о важећим законим и прописима који се односе на енергетску ефикасност у зградарству,
  • самостално прикупљају податаке о згради потребне за одређивање енергетског разреда зграда према методологији прописаној посебним прописом,
  • оцјењују грађевинске карактеристике зграде у смислу рационалног кориштења енергије,
  • оцјењују технички систем зграде: систем вентилације, систем за гријање, хлађење и климатизацију, систем за припрему потрошне топле воде, систем расвјете, као и систем за аутоматску регулацију и управљање,
  • изведу потребне прорачуне везано за податке потребне за провођење енергетског прегледа зграде,
  • примјењују рачунарске програме намијењене за провођење потребних прорачуна,
  • дају препоруке за побољшање енергетских својстава зграде.

Лица која су похађала обуку могу да приступе провјери стеченог знања, која се проводи у року који одреди Фонд, а на основу издатог увјерења о присуству. Провјера стеченог знања врши се полагањем испита, а оцјену о стеченим знањима и вјештинама даје Комисија.

Након ослушане обуке те положеног испита, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске моћи ће полазницима издати лиценце за вршење енергетског прегледа, чиме се стичу услови за вршење енергетских прегледа зграда и издавање енергетских цертификата у Републици Српској.

ee pregledi obuka

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.