Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадама за посебне категорије отпада и накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Обрасци за носиоце

Посебне категорије отпада

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ ИЗУЗЕВ БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА ЗА НОШЕЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ОПРЕМУ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНА И СИНТЕТИЧКА УЉА И МАЗИВА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ ИСТОРИЈСКИХ И КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА

 

Прописи којим се уређује управљање посебним категоријама отпада:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 70/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада (Сл.гласник РС 87/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

 Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 63/2021)

 Исправка Закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 65/2021)

Озонски омотач

Супстанце које оштећују озонски омотач:

  Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама

  Образац о евиденцији стационарних производа и опреме који садрже три или више килограма контролисаних или замјенских супстанци

  Образац евиденције овлашћеног сервисера о врстама и количинама сакупљених, употријебљених и обновљених, односно обрађених контролисаних или замјенских супстанци у складу са чланом 54. став 1. Закона о заштити ваздуха

  Образац евиденције оператера о количинама и врсти додатих контролисаних или замјенских супстанци, количинама сакупљених контролисаних супстанци током одржавања, сервисирања и крајњег одлагања расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара које садрже 3 килограма или више контролисаних, односно замјенских супстанци

  Образац годишњег извјештаја о увозу/извозу супстанци које оштећују озонски омотач (контролисаних супстанци), супстанци које оштећују озонски омотач за посебне намјене, замјенских супстанци и мјешавина замјенских супстанци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Интерни акти Фонда

Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Директор Фонда за заштиту животне средине Републике Српске, др Предраг Томић, заједно са помоћником министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, госпођом Маидом Ибришагић-Хрстић,  у четвртак је свечано отворио нове просторије Фонда за заштиту животне средине Републике Српске.  Фонд је сада смјештен у Улици Краља Алфонса XIII број 21, у Бањалуци, на три етаже и око 260 квадратних метара.

„У наредном периоду Фонд себе види као имплементациону јединицу IPA пројеката, као и пројеката које ће финансирати адаптивни фонд из области климатских промјена и у том циљу врши континуирано едуковање својих кадрова“, рекао је директор Фонда, господин Предраг Томић, обраћајући се присутнима.

otvaranje_kanc_011-2
На слици
: др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Николина Брнић, портпарол Фонда, Маида Ибришагић-Хрстић, помоћник министра за просторно планирање, грађевинарство и екологију у Влади РС;

Увођењем еколошких такси по принципу „загађивач плаћа“, које још једино у Босни и Херцеговини нису уведене, Фонд би значајно повећао свој буџет, од чега би највећу корист имали крајњи корисници Фонда, у смислу повећања броја запослених по принципу одрживог развоја области заштите животне средине, нагласио је господин Томић.

Свечаном коктелу, који је отпочео у 14 часова, је између осталих уважених гостију присуствовала и Нада Тешановић, потпредсједница Народне Скупштине Републике Српске, Предраг Глухаковић, министар трговине и туризма, Маида Ибришагић-Хрстић, помоћник министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Љубо Гламочић, помоћник министра индустрије, енергетике и рударства (сектор за енергетику), Вера Сајић, помоћник генералног секретара за односе с јавношћу, Бранислав Благојевић, директор Агенције за воде обласног рјечног слива Сава, из Бијељине, помоћници директора Републичког секретаријата за законодавство, чланови Управног и Надзорног одбора Фонда, као и многи други.

otvaranje_kanc_025-2
На слици
: др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Маида Ибришагић-Хрстић, помоћник министра за просторно планирање, грађевинарство и екологију у Влади РС. Нада Тешановић, потпредсједник Народне Скупштине РС; Предраг Глухаковић, министар трговине и туризма у Влади РС (с лијева на десно);

Могло се чути много позитивних коментара, између осталог и то да је Фонд напокон преселио у простор који у сваком смислу одговара институцији која својим садашњим и будућим активностима свакако може унаприједити развој Републике Српске и Босне и Херцеговине на путу ка Европској Унији, јер је подручје заштите животне средине једна од незаобилазних тачака на том путу.  

Фонд је у претходном периоду суфинансирао и изградио три капиталне базе података:  базу података локалних и дивљих депонија Републике Српске, изворишта и зона санитарне заштите изворишта општинских центара Републике Српске, као и базу података квалитета пољопривредног земљишта сјеверног дијела Републике Српске.

Такође, Фонд се може похвалити и веома квалитетном и добром сарадњом са многим међународним (UNDP,  REC, SIDA, JICA, GTZ..), као и домаћим институцијама чија је активност везана за подручје заштите животне средине (Агенција за воде обласног рјечног слива Сава из Бијељине).

Посебно се истиче сарадња Фонда са Фондовима из окружења (Фондом Србије, Црне Горе, Хрватске, као и Фондом за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине). Обзиром да је у току припрема подзаконске регулативе којом би се по узору на развијене земље и код нас регулисала ова област, као и то да се усвајање и почетак имплементације поменутих Правилника врло брзо очекује, Фонду ће свакако добро доћи сарадња са Фондовима који су ове почетне етапе у развоју већ завршили. Фонд РС би бесплатно добио софтверска рјешења, као и овуку запослених за примјену горе поменутих Правилнка, чиме би се имплементациони року значајној мјери смањио.

otvaranje_kanc_037-2
На слици
: Колектив Фонда за заштиту животне средине РС;

На крају протоколарног дијела отварања прочитано је писмо подршке предсједника Народне Скупштине Републике Српске, господина Игора Радојичића, које је упућено директору Фонда, у немогућности присуствања, а у наставку је организован свечани коктел.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2022. All Rights Reserved.