ЈАВНИ КОНКУРС

за додијелу бесповратних финансијских средстава за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије за физичка лица за 2022.годину

 

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу "Независне новине", као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org

Конкурс је отворен до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену. Обавјештење о затварању Јавног конкурса ће јавности бити доступно путем web странице Фонда www.ekofondrs.org

Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
ул. Краља Афонса XIII, број 21
78 000 Бања Лука,
са назнаком: " За ЈАВНИ КОНКУРС - не отварај"

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет овог јавног конкурса, неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити на телефон 051/231-340 или е-поштом на info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда, Краља Алфонса XIII, број 21, Бања Лука.ЈАВНИ КОНКУРС ЈЕ ЗАТВОРЕН 6.10.2022. ГОДИНЕ

Јавни конкурс 2022.:

  Одлука Управног одбора о расписивању јавног конкурса са планом расподјеле средстава
  Одлука о затварању јавног конкурса
  Пословник о раду комисије
  Правилник о бодовању програма и пројеката
  Критеријуми и мјерила за бодовање пријава
  Одлука о избору корисника средстава Фонда

 

Пријавни обрасци:

  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
  АНЕКС ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА
  Изјава о финансијском учешћу на пројекту
  Изјава о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања
  Изјава за инструмент осигурања

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.