Facebook PageLinkedin PageRSS feed


ЈАВНИ КОНКУРС

за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области
заштите животне средине, за 2020.годину

 

Јавни конкурс се објављује на овом сајту, у дневном листу „Глас Српске“, и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у посљедњем од наведених гласила. Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
ул. Краља Афонса XIII, број 21
78 000 Бања Лука,
са назнаком: " За ЈАВНИ КОНКУРС - не отварај"

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет овог јавног конкурса, неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити на телефон 051/231-340 или е-поштом на info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда, Краља Алфонса XIII, број 21, Бања Лука.

Јавни конкурс 2020.:

  Одлука о избору корисника средстава Фонда
  Одлука о измјени одлуке о избору корисника средстава Фонда
  План o измјенама Плана расподјеле средстава за спровођење Јавног конкурса 2020
  Одлука Управног одбора о расписивању јавног конкурса са планом расподјеле средстава
  Јавни конкурс 2020.
  Пословник о раду комисије
  Правилник о бодовању програма и пројеката

 

Пријавни обрасци:

  АНЕКС 1 пријавних образаца
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 1
  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 2
  Изјава о финансијском учешћу на пројекту
  Изјава о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања   Изјава за инструмент осигурања

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2022. All Rights Reserved.