Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Начин поступања са амбалажом и амбалажним отпадом и обавезе учесника система за управљање амбалажом и амбалажним отпадом прописан је "Уредбом о управљању амбалажом и амбалажним отпадом".

Накнада за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом обрачунава се и плаћа за произведену и увезену амбалажу или амбалажу у коју је упакован производ који послије употребе постаје амбалажни отпад, а која се први пут ставља у промет на територији Републике Српске.

Висина накнаде обрачунава се на основу годишњег извјештаја о управљању амбалажним отпадом, коју обвезник плаћања накнаде и оператер достављају министарству надлежном за заштиту животне средине и Фонду, најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину, у складу са прописима којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом и финансирање заштите животне средине Републике Српске.

Накнаду на основу годишњег извјештаја обрачунава Фонд и доноси рјешење о плаћању накнаде, односно рјешење о ослобађању од плаћања накнаде. Накнада се уплаћује на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за управљање амбалажним отпадом, у складу са Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине и Уредбом о накнадама за оптерећивање животне средине амбалажни отпадом.

За све додатне информације можете нам се обратити на mail адресу ambalaza@ekofondrs.org или телефоном на број 051 / 231 - 350.

Прописи којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 16/2018)

 Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Сл.гласник РС 58/2018)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 106/2015)

 

ОБРАСЦИ:

 

Образац 1  (латинични)

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ:

 

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2018. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2016. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2015. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2013. годину

 Инструкција за плаћање накнаде обрачунате за 2012. годину

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2019. All Rights Reserved.