Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

PA040061bПод покровитељством Федералног министарства околиша и туризма и у организацији Центра за економски, технолошки и околишни развој - ЦЕТЕОР, на Међународном сајму „ЗЕПС 2012“ у Зеници дана 04. и 05.10.2012. године одржана је дводневна конференција под називом „ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ – ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ “.

Уз Федерално министарство околиша и туризма, који је био и иницијатор ове конференције кључну подршку њеном одржавању дао је и Фонд за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине.

У радно-стручном дијелу Конференције учешће је узео велики број стручњака и предузетника како из Босне и Херцеговине тако и из регије и Европске Уније, који су у оквиру Конференције са свим учесницима скупа подијелили стручна знања и искуства. Истакнуто је да је важно промовисати енергетску ефикасност као механизам за економски и технолошки развој друштва те смањења емисија стакленичких плинова.

Представници Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске су учествовали у раду конференције. У оквиру Сесије II: Међународни пројекти енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије (ЕЕ и ОИЕ), финансирање пројеката ЕЕ/ОИЕ-подстицајни механизми, мр Наташа Зрилић, помоћник директора за финансије и финансијски надзор, презентовала је Улогу Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у финансирању пројеката енергетске ефикасности у овом ентитету.

У закључним разматрањима, заједно са колегама из Фонда у Федерацији БиХ истакнуто је да је пројектима енергетске ефикасности, кориштења обновљивих извора енергије и одрживе градње у Републици Српској, као и у осталим дијеловима БиХ потребна помоћ у финансирању. Ово ће у великој мјери зависити од могућности да се обезбједи кориштење средстава за подстицање ових пројеката из предприступних фондова Европске уније као и програма европске Заједнице, те квалитетне припреме пројеката, као и сарадње разлитичих актера на свим нивоима власти у БиХ.

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.