Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

image 086ff44c2737c5a55d3315e40b1dd55f97fb81277cc8bc995fa2dbf8f6459732 V

Дана 27. марта 2015. године у амфитеатру факултета Политичких наука у Бањалуци, одржан је семинар “Енергетска ефикасност у савременом градитељству“, који се по први пут одржава на овој територији. Семинар је организован од стране Универзитета у Бањалуци и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, а уз подршку Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске, Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Града Бањалука, под покровитељством произвођача термоизолационих материјала Knauf Insulation - Нови Мароф.

Стручна јавност, те студенти и посјетиоци који су присуствовали у великом броју, имали су прилику да се упознају са иновативним методама плаво-зелених компоненти које се примјењују у градитељству, те стањем регулативе из области енергетске ефикасности у Републици Српској.

У току семинара предавачи су одражали сљедеће презентације:

1.проф. др Миленко Станковић

Уводна ријеч декана АГГФ-а

2. Миладин Гаћановић

Енергетска ефикасност у зградараству РС – правни оквир

3. Тијана Гламочић

Улога Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС у области ЕЕ

4. Силвио Новак

Рачунарски програм за прорачун потребне енергије за гријање и хлађење у зградама

5. Силвио Новак

Минерална вуна у системима грађевних дијелова зграде

6. проф. др Чедо Максимовић

Енергетска ефикасност у Пројекту Плаво Зелени Сан, Европског Института за технологију и иновације

image 086ff44c2737c5a55d3315e40b1dd55f97fb81277cc8bc995fa2dbf8f6459732 V

image 84586ccef03e679c798652021b3c26bb2815a7b360140b133c46277ca509b215 V

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.