Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

pocetak obuke ee 2015

У уторак 22.12.2015. године заршена је настава за прву групу полазника Програма обуке за лица која врше енергетски преглед зграда.

 

Наставни садржај обуке у трајању од 60 часова дефинисан је по сљедећим тематским цјелинама:

1. Енергетско цертификовање у Републици Српској,
2. Техничка регулатива у Републици Српској,
3. Енергетика и физика зграде,
4. Основе грађевинарства, конструкција зграда и материјали,
5. Системи гријања, хлађења, вентилације, климатизације и расвјете,
6. Анализа постојећег стања енергетске ефикасности у зградарству,
7. Израда извјештаја,
8. Практични примјери провођења енергетског прегледа зграда.

Провјера стеченог знања извршена је полагањем испита 28.12.2015. године, а оцјену о стеченим знањима и вјештинама дала је Испитна комисија.

20151209 190558 Pano

Полазници наставе Програма обуке за енергетски преглед зграда који су успјешно положили испит су:

 1. Зоран Аџић,
 2. Драган Антуновић,
 3. Тања Ашкрабић,
 4. Владимир Барош,
 5. Далибор Бјелица,
 6. Драган Бурсаћ,
 7. Јасминка Сладојевић,
 8. Горан Димитрић,
 9. Младен Драгосав,
 10. Марко Драшковић,
 11. Милица Газибарић,
 12. Маја Хрваћанин,
 13. Бориша Јанковић,
 14. Горан Јевтић,
 15. Предраг Јованић,
 16. Недељко Курилић,
 17. Никица Мандић,
 18. Дамир Матановић,
 19. Бранимир Микаћ,
 20. Радислав Мишић,
 21. Сања Пајуновић,
 22. Горана Пашалић,
 23. Горан Пашић,
 24. Драгана Попић,
 25. Раденко Поповић,
 26. Сретко Сладојевић,
 27. Милан Стојаковић,
 28. Зоран Стојановић,
 29. Невена Шпирић,
 30. Мићо Тепић,
 31. Горан Видовић,
 32. Стево Ждрња и
 33. Нина Прешић

Након одслушане обуке те положеног испита, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију моћи ће полазницима издати лиценце за вршење енергетског прегледа зграда. Лиценца за вршење енергетског прегледа зграда издаје се физичким лицима са лиценцом за израду или ревизију техничке документације или грађење, стечену према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

На овај начин се стичу услови за вршење енергетских прегледа зграда и издавање енергетских цертификата у Републици Српској.

pocetak obuke ee 2015

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.