Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

ee prnjavor 201604 01

Свјетски дан енергетске ефикасности обиљежава се сваке године 5. марта у част првог састанка експерата одржаном на овај дан у 1998. години у Аустрији, како би се разговарало о енергетској кризи и њеним могућим рјешењима. Израз „енергетска ефикасност“ односи се у суштини на коришћење енергије на такве начине који не изазивају климатске промјене. Ово је омогућено развојем обновљивих извора енергије и транспорта који су мање агресивни према животној средини.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске је подржао реализацију предавањa о теми „Очување природних ресурса данас за сутра“ у склопу еколошког пројекта „Данас за сутра“, у организацији Основне школе „Бранко Ћопић“. Циљ предавања је био да присутни добију основне информације о значају очувања животне средине, а посебно природних ресурса кроз уштеду електричне енергије у домаћинству, како би свој начин живота прилагодили потребама одрживог развоја друштва.

Фонд је и раније сарађивао са Основном школом „Бранко Ћопић“ кроз разне активности:

• Фонд је подржао еколошку акцију под називом „Рециклирај профитирај“ коју су спровеле основне школе „Бранко Ћопић“ и „Никола Тесла“ из Прњавора. Преко три стотине ученика заједно са родитељима и наставницима прикупило је преко тону пластичне амбалаже. Прикупљена ПЕТ амбалажа је упућена на рециклажу те средства добијена од продаје била су искоришћена за унапређење квалитета наставних активности. Ова активност имала је циљ да укаже на штетност пластичне амбалаже на животну средину, те да подстакне младе да брину о животној средини, екологији, а самим тим и о својој будућности.

• Представници Основне школе „Бранко Ћопић“ учествовали су на манифестацији обиљежавања Свјетског дана заштите животне средине у организацији Фонда и Министарства за просторно уређења, грађевинарство и екологију, гдје су представљали еколошки пројекат „Данас за сутра“ и остале активности које се баве промоцијом заштите животне средине.

Фонд је у сталној сарадњи са предшколским и школским установама кроз разне пројекте и активности које имају за циљ подизање свијести о значају заштите животне средине и паметног коришћења енергије.

ee prnjavor 201604 02

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.