Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине је обавијештена од Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини да је расписан конкурс за додјелу грантова за финансирање иновативних технологија за нова тржишта.

Више информација доступно је у документима у прилогу и на линку https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment.html

Позив је отворен до 28. фебрура 2017. године.

Контакт особа је Pia Lindstrom (e-mail: pia.lindstrom@sida.se; web: www.sida.se; тел.: + 46 8 698 51 07; моб.: + 46 70 220 23 81).

Програм Demo Environment заштите животне средине укључује финансирање трансфера међународних технологија за купце у 14 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина. Нагласак Програма је на производима чистих технологија, системима, процесима и услугама који нуде јасне предности у односу на конкурентска рјешења у сљедећим областима: вода, санитација, услуге екосистема, енергија и урбани развој.

Програм Demo Environment финансира Шведска агенција за развој и сарадњу (SIDA), а њиме управља Шведска агенција за економски и регионални развој (Tillva xtverket).

Finance for innovative technology- SIDA letter
DemoEnvironment_Information for applicants_Jan 2017
Infokit DemoEnv eng 2017

ИЗВОР:
http://komorabih.ba/konkurs-za-dodjelu-grantova-za-finansiranje-inovativnih-tehnologija-za-nova-trzista/

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.