Важно обавјештење

Одлука о одређивању фиксног износа накнаде за издавање енергетског сертификата зграде ЦеЦ - Сл.гл. РЦ 109/2016

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине је обавијештена од Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини да је расписан конкурс за додјелу грантова за финансирање иновативних технологија за нова тржишта.

Више информација доступно је у документима у прилогу и на линку https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment.html

Позив је отворен до 28. фебрура 2017. године.

Контакт особа је Pia Lindstrom (e-mail: pia.lindstrom@sida.se; web: www.sida.se; тел.: + 46 8 698 51 07; моб.: + 46 70 220 23 81).

Програм Demo Environment заштите животне средине укључује финансирање трансфера међународних технологија за купце у 14 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина. Нагласак Програма је на производима чистих технологија, системима, процесима и услугама који нуде јасне предности у односу на конкурентска рјешења у сљедећим областима: вода, санитација, услуге екосистема, енергија и урбани развој.

Програм Demo Environment финансира Шведска агенција за развој и сарадњу (SIDA), а њиме управља Шведска агенција за економски и регионални развој (Tillva xtverket).

Finance for innovative technology- SIDA letter
DemoEnvironment_Information for applicants_Jan 2017
Infokit DemoEnv eng 2017

ИЗВОР:
http://komorabih.ba/konkurs-za-dodjelu-grantova-za-finansiranje-inovativnih-tehnologija-za-nova-trzista/

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Регистар енергетских цертификата Републике Српске

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

javne nabavke

Избор језика

srhrenfrdeitrues

Copyright © 2013. All Rights Reserved.