Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

10. новембра 2017. године на Јахорини у Хотелу „Board“, одржана је друга радионица под називом „Извјештавање о примјењеним мјерама и оствареним уштедама енергетске ефикасности јединица локалне самоуправе“. Радионица је одржана за регије Бијељина, Источно Сарајево и Требиње док је прва радионица за регије Бања Лука, Приједор и Добој одржана 20. октобра у Хотелу „Сан“ Лакташи.

На другој радионици је такође представљена „web“ платформа за мониторинг и верификацију уштеда енергије „Monitornig and Verification Platform – MVP“ , те начин кориштења платформе и достављања података о оствареним уштедама Фонду, а самим тим и Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске.

Догађају се одазвао велики број представника јединица локалне самоуправе, које имају обавезу доношења акционих планова енергетске ефикасности и извјештавња о оствареним уштедама, те представника свих осталих јединица локалних самупорава ради упознавања са обавезом увођења енергетског менаџмента за јавне објекте површине веће од 500 m2.

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.