Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

У оквиру IPPC пројекта, на Влашићу је 09. и 10. фебруара одржана дводневна радионица, чији је предмет био IPPC директива, односно нова директива о индустријским емисијама. У оквиру радионице представљена су искуства ЕУ земаља из области издавања интегрисанихе дозвола као и нови приједлози како би се унаприједило постојеће стање у Босни и Херцеговини.

На поментуој радионици су учествовале све значајније институције из области заштите животне средине: Министартво вањске трговине  БИХ, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Федерално Министарво околиша и турузма, Одјељење за заштиту животне средине Брчко Дистрикта, Кантолна министарства, представници невладиног сектора и индустрије. Фонд за заштиту животне средине РС представљао је мр Зоран Лукач, виши стручни сарадник за међународну сарадњу. Првог дана учесницима је Практичну примјену директиве представио шеф пројектног тима IPPC пројекта Kurt Terpgaard-Jensen. Неке од тема о којима су се учесници упознали биле су и  „Увод у IPPC директиву/директиву о индустријским емисијама, Представљање садржаја захтјева за издавање дозволе и преглед дозволе, Инструменти за издавање дозволе 

Овај пројекат је дио „EU IPA 2007“ програма чији је основни циљ смањење разлика између тренутне ситуације у областима у којима се проводе реформе и очекиваног напретка у склопу Европског партнерства и процеса стабилизације и придруживања.

Свеобухватни циљ пројекта је јачање административних капацитета институција које су укључене у заштиту животне средине.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.