Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Конференција под називом Connecting Academics and UN Practicioners - A Unique Encounter at the UN Office at Vienna (Међусобно повезивање стручњака из академских кругова и практичног дјеловања УН-а), одржана је у средишту Уједињених нација у Бечу од 28. фебруара до 01. марта, а њој су присуствовали и представници Фонда за заштиту животне средине Републике Српске, Наташа Савковић и Дајана Келечевић.

 

Организатори Конференције су били Академски савјет УН-а (ACUNS) и Образовна  асоцијација УН-а (UNSA) у сарадњи са Информационим сервисом УН-а Беч, Академским форумом Аустрија, Аустријским институтом за међународне односе, UNA - Мађарска, UNA - Србија, UNA - Словенија и многи други.

Oд 28. фебруара до 1. марта, виши службеници УН-а састали су се са стручњацима из академских кругова из Централне и Југоисточне Европе да би размијенили своја досадашња искуства кроз истраживања, излагања, презентације, приручнике и филмове.

На конференцији је поновљено да климатске промјене представљају један од најважнијих глобалних проблема нашег времена. Тај проблем какрактеришу разноликост заинтересованих учесника и изазова повезаних са ублажавањем посљедица климатских промјена. Рјешавање тог проблема, стога, захтијева неопходну базу знања, (на енглеском језику knowledge base) између власти и академске заједнице, као и цивилног друштва, пословног сектора и других.

Очигледно је да се глобални изазов као што је промјена климе ефикасно може ријешити само координацијом и сарадњом међу релевантним актерима. Систем Уједињених нација (UNFCC, UNEP) пружа централни институционални оквир за глобално управљање климатским промјенама и зато је важно да се ради на јачању и побољшању функционисања система УН-ових капацитета широм свијета.

У исто вријеме, УН-ове организације као што су UNESCO, UNITAR, UNDP и друге,  играју важну улогу у посредовању и пружању образовања о климатским промјенама.

Систем УН-а представља својеврстан светионик за подизање свијести о климатским промјенама у цивилном друштву, а постоји и потреба за стратешким приступом партнерствима у овој области.

Земље у Југоисточној Европи суочавају се са сличним изазовима климатских промјена. С једне стране, неки стручњаци предвиђају озбиљан утицај климатских промjена у Jугоисточној Европи, али са друге стране, земље Jугоисточне Европе имају и неку врсту повољне прилике, јер њихови друштвено-економски системи и руководеће структуре тренутно пролазе кроз реформе и модернизацију у контексту процеса европских интеграција, те постоји шанса да се на вријеме прилагоде климатским промјенама.

Више информација о конференцији може се пронаћи на интернет страници: http://www.unstudies.org/content/conference-connecting-academics-and-practitioners-vienna

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.