Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

У Дубровнику, Република Хрватска, од 06.04-09.04.2011. године одржана је међународна конференција Energy Menagement in Cultural Heritage“ у организацији UNDP-a Хрватске, а под покровитељством више националних и интернационалних организација.

Дводневни програм конференције понудио je опсежан преглед активности потребних за управљање енергијом у старим градским језграма  и заштићеним објектима попут енергетских прегледа којима се може установити тачно стање грађевине и конкретних мјера за повећање енергетске ефикасности, побољшање законодавства и модела финансирања. Такође, у оквиру конференције представљене су врхунске технологије, производи и услуге те системи за управљање енергијом, као и предузећа која нуде потребне производе и системе, те имају искуства у њиховој примјени.

Главни циљеви Kонференције су били:

- промоција и примјена највиших стандарда из области енергетских инфраструктура на повећање енергетске ефикасности објеката културно–историјског насљеђа,

- повезивање концепта енергетске ефикасности и очувања животне средине са заштитом културно–историјског насљеђа,

- информисање о новим материјалима у области заштите културно–историјског насљеђа узимајући у обзир одрживи развој и уштеду енергије,

- повећање свијести о савременим начинима заштите и рестаурације културно-историјског насљеђа,

- промоција заштите културно–историјског насљеђа, и енергетске ефикасности као ресурса економског развоја.

Фонд за заштиту животне средине Републике Српске на Конференцији су представљали Синиша Цвјић и Тијана Гламочић, који су заједно са Милованом Котуром (Машински факултет Бањалука), написали рад  Facsimile Reconstruction of Villa Bozic with the Application of Energy Efficiency Measures. У раду је описана студија случаја реконструкције порушеног културно–историјског објекта Виле Божић у Бањалуци, приликом чега је анализирана примјена мјера енергетске ефикасности.

Слика 1: Представник Фонда, Синиша Цвијић, учесницима презентује рад

Конференцији је присуствовало више од 300 учесника из  22 земље широм свијета, те су разматране теме које дају преглед потребних активности за боље управљање енергијом у историјским језгрима градова и објектима културно-историјског насљеђа.

Учесници конференције су имали прилику са се упознају са тренутним стањем примјене мјера енергетске ефикасности на споменицима културно-историјског насљеђа и институционалним оквиром спровођења истих у свијету, а посебно у земљама средње и југоисточне Европе.

Слика 2: Представници Града Бањалука, Љубица Милановић  и Алвира Вујиновић, са представницима Фонда, Синишом Цвијићем и Тијаном Гламочић (с лијева на десно)

Скуп је отворила Кори Удовички, помоћник Генералног секретара Уједињених нација и директорица развојног програма Ујединјених нација за развој (UNDP). Отварању конференције је присуствовао већи број експерата и угледних личности из друштвеног и политичког живота Хрватске, Италије и Њемачке.

Конференцију је пратио низ друштвених догађања на историјским локацијама старог града Дубровника, а  скуп је завршен симболичним обиласком старих градских зидина.

У оквиру 10 панелних дискусија учесници су тематски расправљали о могућностима активне примјене уштеде енергије у објектима и зонама културно-историјског насљеђа. Преме закључцима панел, не чинити ништа би била неприхватљива опција, те да треба радити на образовању људи и промјенама навика које би довеле до смањења енергетске потрошње чиме је могуће постићи уштеду од 10 посто без било каквих улагања.

Највећи значај конференције се огледа у прожимању два до сада неповезана императива саверменог друштва, а то су заштита културно-историјског насљеђа прошлости и рационално кориштење енергетских ресурса.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.