Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

durbanУ периоду од 28. новембра до 9. децембра 2011. године у Дурбану (Јужноафричка Република), одржана је конференција под званичним називом Конференција Уједињених нација о промјени климе. Као члан делегације Босне и Херцеговине, на истој је учествовао и Миливоје Васић, стручни савјетник у Фонду за заштиту животне средине Републике Српске.

Делегација Босне и Херцеговине: први ред - министар спољне трговине и економских односа БиХ, Младен Зиројевић; стручни савјетник у Фонду, Миливоје Васић; други ред - представник Focal point-a за БиХ, проф. др Горан Трбић (ПМФ, Бања Лука); проф. др Сенад Опрашић, MOFTER БиХ

У оквиру Конференције одржано је 17. засједање Конференције држава чланица Оквирне конвенције УН о промјени климе (COP17), 7. засједање Конференције држава чланица Кјото протокола (COP/MOP7), 35. засједање Помоћног органа за науку и технологију (SBSTA) и Помоћног органа за имплементацију (SBI) и засједања "Ad Hoc" радне групе за утврђивање наредних обавеза земаља из Анекса, у оквиру Кјото протокола (AWG-KP) и ,,Ad Hoc" радне групе за акције дугорочне сарадње, у оквиру Конвенције(AWG-LCA).

Дио Конференције на министарском нивоу одржан је у периоду 06-09. децембар. 2011. године. Рад Конференције се одвијао кроз пленарне сједнице, састанке контакт група, неформалних група и ,,Ad Hoc" радних група.

Иако је било очекивано није договорен нови докуменат који би наслиједио Кјото протокол. Договорено је да се до маја 2012. године направи радна верзија новог документа у коме ће државе предложити смањења емисија која ће спријечити повећање температуре преко 2°C.

Договорено је да се наставе активности око успостављања Зеленог климатскох фонда и Комитета за адаптација којима би се пружили подршка земљама у развоја да ојачају своје капацитете у борби против климатских промјена. Овдје посебно наглашавамо договорену сарадњу на будућим пројектима са земљама из нашег окружења.

Акценат ће бити стављен на пројекте из области смањења емисија угљеника и адаптације на климатске промјене.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.