Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

zg_12_2011_1Преставници Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске др Предраг Томић, в.д. директор, мр Наташа Зрилић, помоћница директора и Синиша Михајловић, службеник у Фонду дана 29.12.2011. године посјетили су Фонд за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске, са сједиштем у Загребу и одржали састанак са представницима овог Фонда.

Представнике Фонда за заштиту животне средине Републике Српске су примили и са њима разговарали, у више одвојених састанака, испред Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост, Републике Хрватске: Златко Иваниш, директор фонда, Амалија Икшић, помоћница директора, Звонимир Мајић, начелник у Фонду те Дијана Петковић, виши савјетник.

Састанци и разговори у Фонду за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске одржани су са циљем размјене искуства у погледу примјене законских и подзаконских аката који се односе на успостављање и оспособљавање институције Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске.

Нагласак је стављен на рад Фонда у погледу примјене подзаконских аката (уредби и правилника), који се односе на управљање посебним категоријама отпада, у првом реду амбалажним отпадом, гумама.

Посебно је разговорано о искуству и раду Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске у вези са припремом и праћењем Финансијског Извјештаја ове институције, те успостављањем информационог система за праћење финансијског пословања Фонда.

Разговарало се и о пословима који се односе на припрему и имплементацију пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности, који се кандидију према предприступним фондовима Европске уније, искуству Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске у акредитацији-стицању овлаштења за уређење ове области у Републици Хрватској. Договорени су наредни разговори и сарадња обе стране у 2012. години у вези са поменутим питањима.

zg_12_2011_2

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.