Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадама за посебне категорије отпада и накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Посебне категорије отпада

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ ИЗУЗЕВ БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА ЗА НОШЕЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ОПРЕМУ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНА И СИНТЕТИЧКА УЉА И МАЗИВА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ ИСТОРИЈСКИХ И КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА

 

Прописи којим се уређује управљање посебним категоријама отпада:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 70/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада (Сл.гласник РС 87/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

laktasiУ периоду од 23.01.2012. до 02.02.2012. године у просторијама Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у циљу реализације пројеката по основу јавног позива број ЈП 03-548/11 од 26.08.2011. године, др Предраг Томић, в.д. директор Фонда потписао је уговоре са представницима одређеног броја научних инситуција, општина, комуналних предузећа, предузећа, те невладиних организација и удружења грађана.

Потписивањем ових уговора отвара се могућност за реализацију већег броја пројеката у 2012. године из сљедећих тематских области, које су биле предмет јавног позива: израда пројектне документације за санацију локалних депонија, санација дивљих депонија, Израда пројектне документације за санитарну заштиту изворишта, заштита водотокова и приобаља, мониторинг квалитета земљишта, те пројекти невладиних организација из области заштите животне средине.

Укупна вриједност закључених 28 уговора износи 948.957,77 КМ од чега учешће Фонда износи 475.000,00 КМ (50,05%), док је властито учешће 473.957,77 КМ (49,95%).

У наставку je дат преглед свих 28 закључених уговора:

 • Израда главног пројекта санације несанитарне градске депоније "Лисина" општина Шипово - Институт за грађевинарство "ИГ" Бањалука
 • Израда главног пројекта санације несанитарног сметљишта на депонији "Бријесница" у Бијељини - "Еко Деп" Бијељина
 • Израда пројектне документације за санацију локалне депоније- Мекоте - Општина Хан Пијесак
 • Израда извођачког пројекта управљања депонијским гасовима - ЈП "Депо-от" Бањалука
 • Израда пројектне документације за санацију депоније у Пелагићеву  - Општина Пелагићево
 • Уклањање дивље депоније у селу Горњи Граци на локалитету званом Баре - Општина Мркоњић Град
 • Санација дивље депоније "Пискавице" - КП "Чистоћа" Власеница
 • Санација дивље депоније Миљићи - Чистоћа и зеленило Кнежево
 • Мања депонија-здравија и љепша животна средина - Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Козарска Дубица
 • Санација дивљих депонија - Јп "Комус" Гацко
 • Санација дивљих депонија у Граду Фочи - КП "Комуналац" Фоча
 • Санитарна заштита изворишта воде за пиће на подручју општине Лакташи - Општина Лакташи
 • Израда програма санитарне заштите изворишта "Вријеска" - Општина Србац
 • Израда пројектне документације за санитарну заштиту изворишта и резервоара који служе за снабдјевање водом становништва општине Дервента - Општина Дервента
 • "Јачање елемената заштите и унапређења животне средине Интегралног еколошког центра ЕКОС Градишка" - Пројект а.д. Бањалука
 • Чишћење и уређење корита ријеке Велике Усоре у њеном току, који протиче кроз град Теслић - Општина Теслић
 • Заштита водотокова и приобаља на подручју општине Шековићи - Комунално предузеће "Зеленило и чистоћа"  Шековићи
 • "Санација изворишта Бијело поље-чишћење лијеве обале ријеке Врбање и израда каменог филтерског слоја" - Општина Котор Варош
 • Санација водотока од изворишта Биоштица до изворишта Дубљани - пећина - Општина Соколац
 • Чиста вода је наше богатство - Центар за одрживи развој и екологију "Corie" - Требиње
 • Заштита водотока и изворишта ријеке Вацетине - Еко "Матрикс" Зворник
 • Чишћење обала и корита ријека Врбање и уређење дијела депоније Марковац - Административна служба Општине Челинац
 • Унапређење прикупљања отпада и наплавина из ријеке Врбас и језера Бочац - Еуро-хем Бањалука
 • Подзоли И њихова вегетација у Републици Српској - Шумарски факултет Бања Лука
 • Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслов за увођење трајног мониторинга загађења земљишта у РС - Пољопривредни институт РС Бањалука
 • Смањење употребе пластичних кеса-едукација и промоција - Удружење за туризам и екологију Мозаик Власеница
 • Едукацијом до заштите биолошке разноликости - Удружење "Мост" Градишка
 • Управљање отпадом у Републици Српској-Анализа постојећег стања са посебним освртом на комунална предузећа - Међународно удружење научних радника АИС  Бања Лука

laktasiдр Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Милован Топoловић, начелник
Пројекат: Санитарна заштита изворишта воде за пиће на подручју општине Лакташи
Апликант: општина Лакташи

DSCN0211
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и проф. др Љубиша Прерадовић-заступа
Пројекат: Управљање отпадом у Републици Српској-Анализа постојећег стања са посебним освртом на комунална предузећа
Апликант: Међународно удружење научних радника АИС Бања Лука

DSCN0214
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и проф. др Михајло Марковић (директор)
Пројекат: Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслов за увођење трајног мониторинга загађења земљишта у РС
Апликант: Пољопривредни институт РС, Бањалука

DSCN0233
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Небојша Кнежевић заступа
Пројекат: Израда главног пројекта санације несанитарне градске депоније "Лисина" општина Шипово
Апликант: Институт за грађевинарство "ИГ" Бањалука

DSCN0235
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Саво Касаповић начелник општине Теслић
Пројекат: Чишћење и уређење корита ријеке Велике Усоре у њеном току, који протиче кроз град Теслић
Апликант: Општина Теслић

DSCN0244
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Ранко Шаран, директор Комуналац Фоча, Вујичић Миле, заступа Јп "Комус" Гацко
Пројекти: Санација дивљих депонија и Санација дивљих депонија у Граду Фочи
Апликант: Јп "Комус" Гацко и КП "Комуналац" Фоча

DSCN0247
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Симо Стакић, начелник општине Пелагићево
Пројекат: Израда пројектне документације за санацију депоније у Пелагићеву
Апликант: Општина Пелагићево

DSCN0256
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Божо Бабић, директор
Пројекат: Мања депонија-здравија и љепша животна средина
Апликант: Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Козарска Дубица

DSCN0260
Дивна Аничић
Пројекат: Уклањање дивље депоније у селу Горњи Граци на локалитету званом Баре
Апликант: општина Мркоњић Град

DSCN0290
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Александар Вукановић
Пројекат: Чиста вода је наше богатство
Апликант: Центар за одрживи раѕвој и екологију "Corie" - Требиње

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.