Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

istanbul2Под организацијом Horizon 2020 у сарадњи са Институтом за воде UNESCO – IHE из Холандије у периоду од 10. до 14. септембра у Истанбулу одржане су радионице на теме „Моделирање урбаних водених система“ и „Рад и одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода“. Програм HORIZON 2020 има за циљ дезагађење Медитерана до 2020. године бавећи се изворима загађења на које отпада 80% свих загађења Средоземног мора: комунални отпад, отпадне воде и индустријско загађење. HORIZON 2020 је усвојен на министарској конференцији, одржаној у Каиру 2006. године и један је од кључних иницијатива Уније за Mедитеран(UfM).

Велена Комленић, стручни савјетник за праћење реализације пројеката испред Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност је присуствовала радионици на тему „Моделирање урбаних водених система“ која је имала за циљ да се учесници упознају са биолошким третманима пречишћавања отпадних вода, основама моделирања, уводом у GIS и даљинску детекцију, те како су ријешени системи наводњавања у неразвијеним земљама са мјерама унапређења и смањења загађења површинских вода отпадним водама.

istanbul1

Мара Бојић, стручни сарадник за праћење реализације пројеката, и Срђан Марјанац, стручни сарадник за преглед и процјену пројеката, испред Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, су присуствовали радионици на тему „Рад и одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода“, која је имала за циљ да упозна учеснике са овим програмом, да учесници стекну знање из процеса рада третмана за пречишћавање отпадних вода, да имају преглед најновијих технологија, рад комуналних и индустријских постројења за пречишћавање отпадних вода, да схвате значај прикупљања података, вредновања и осигурања квалитета.

isanbul3

Тренинг је завршен додјелом цертификата о присуствовању учесницима курса. Све трошкове везане за похађање истоименог тренинга сносио је сам програм HORIZON 2020.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.