Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

img 7269

Представници Фонда присуствовали су свечаној манифестацији која се одржала поводом 22. марта – Свјетског дана вода и 23. марта – Свјетског метеоролошког дана. Манифестација поводом ових значајних датума одржана је 18. марта, у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци.

Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске Срђан Тодоровић је поручио да је човјек пресудан фактор у загађивању, али и заштити воде и животне средине. Кључ адекватне заштите вода у промјени начина понашања човјека, те његовог става и одговорности према животној средини и цјелокупном природном благу. Фонд заједно са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Природно-математичким факултетом, Републичким хидрометеоролошким заводом и другим релевантним домаћим и страним институцијама ради на низу пројеката у циљу заштите вода.

img 7280

Један од значајнијих пројеката је „Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу Врбаса“, чијом имплементацијом прве фазе Републички хидрометеоролошки завод РС направио значајан искорак у свом раду у смислу побољшања метеоролошког и хидролошког мониторинга. Завршена је инсталација и пуштање у рад система од 28 аутоматских мјерних станица у сливу ријеке Врбас од којих се на територији Републике Српске налази 6 хидролошких, 10 падавинских и једна комплетна метеоролошка станица. Наставак пројекта се односи на развој хидролошког и хидрауличног модела слива ријеке Врбас који ће бити дио система прогнозе поплава и система раног упозоравања у сливу ријеке Саве.

Други пројекат о којем смо имали прилику да чујемо је „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области животне средине у политике и одлучивање о развоју“, у склопу којег је постављена нова станица за квалитет ваздуха у Приједору и сервисирана и поново пуштена у рад постојећа станица за квалитет ваздуха у Бањалуци. Корисници пројекта су Министарство вањске трговине и економских односа, Министарство околиша и туризма ФБиХ, Министарство просторног уређења, грађевинарства и екологије РС, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Фонд за заштиту околиша ФБиХ, Федерални хидрометеоролошки завод и Републички хидрометеоролошки завод РС.

Помоћник директора за метеорологију Хидрометеоролошког завода Републике Српске Игор Ковачић рекао је да Завод имплементира пројекте који су у вези са заштитом и побољшањем хидрологије, метеорологије и сеизмологије. У оквиру хидрологије, значајна су три пројекта – за ријеке Врбас, Босну и Дрину, а након њихове реализације биће омогућен бољи мониторинг ријека и боља прогноза поплава.

Директор Хидро-метеоролошког завода Србије Југослав Николић оцијенио је да је сарадња на регионалном и глобалном нивоу у области метеорологије од изузетног значаја јер ријечни токови не познају границе.

Директор Хидрометеоролошког завода ФБиХ Алмир Биједић додао је да се у наредном временском периоду очекују екстремније временске прилике, као што су поплаве, сушни периоди, обилније кише и олујни вјетрови. Упозорио је да ће све то утицати на привреду цијеле регије, те да се временским промјенама треба прилагодити и ојачати отпорност на посљедице. Против климатских промјена се не можемо борити, али се можемо припремати и смањити њихову штетност.

img 7293

Присутни су имали прилику послушати сљедеће презентације:

 • Презентација „Заштита вода и заштита од вода“  проф. др Чедомир Црногорац
 • Презентација пројекта „Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу Врбаса“ Дарко Боројевић
 • Презентација пројекта „CARPATCLIM“ Игор Ковачић
 • Презентација „Активности Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске“ Зоран Лукач
 • Презентација пројекта Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области животне средине у политике и одлучивање о развоју“ Ранка Радић
 • Презентација пројекта „Alparray“ – Весна Шипка

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2019. All Rights Reserved.