Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

aus2016 1

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Федерална агенција за заштиту животне средине Републике Аустрије интензивираће сарадњу и размјену информација у областима заштите животне средине и енергетске ефикасности, на начин да се унаприједи извјештавање о свим питањима која су у надлежности Фонда, посебно управљање отпадом, те ојачају капацитетети Фонда за обавезе које предстоје у процесу прилагођавања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ из области заштите животне средине.

Ово је договорено на састанку одржаном дана 16.11.2016. године у просторијама Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, на ком су присуствовали директор Фонда, господин Срђана Тодоровић, директор Федералне агенције за заштиту животне средине Републике Аустрије Георг Ребрениг (Georg Rebrenig) и Виолетa Филипич ( Violeta Philippitsch), менаџер Агенције, задуженa за земље Западног Балкана.

Директор Фода, господин Срђан Тодоровић, упознао је присутне представнике Агенције са надлежностима, пословима и задацима Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности који се односе на прикуљање средстава и финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и сличних активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине. Представници Агенције су упознати и са активностима везаним за посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине, континуирано праћење програма, пројеката и осталих активности кроз мјерљиве ефекте заштите животне средине, вођење база података, подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим физичким и правним лицима ради финансирања пројеката из области заштите животне средине.

На састанку су размјењена мишљења у погледу надлежности, послова и задатака Фонда и Федералне Агенције за заштиту животне средине Републике Аустрије, као и обавеза које предстоје у погледу чланства у ЕУ, посебно са аспекта сектора за заштиту животне средине, те улоге Фонда у цијелом послу. Договорено је да се интензивирају контакти, те да се међусобно размјене све релевантне информације, како би се што организованије приступило провођењу обавеза из области заштите животне средине у процесу приближавања ЕУ, поготово са аспекта прихватања средстава из фондова ЕУ.

Директор Фонда, господин Тодоровић, је замолио представнике Агенције да у оквиру будуће сарадње пруже помоћ и помогну Фонду и Републици Српској својим савјетима и практичним искуством, како би се избјегле све слабости система и већи број тешкоћа које ће се појавити у процесу прихватања средстава из предприступних фондова ЕУ.

Директор Федералне агенције за заштиту животне средине Републике Аустрије, господин Ребрениг упознао је присутне и са улогом и значајем других институција Републике Аустрије које се баве питањима заштите животне средине, те обећао подршку и помоћ у успостављању сарадње са Фондом, у дијелу размјене информације, послава и задатака који се односе на изградњу, унапређење и развој система прикупљања података, усклађивање према одредбама и захтјевима који проистичу из будућих извјештајних обавеза БиХ према Европској комисији, посебно у области посебних категорија отпада, као што су амбалажни отпад, те друге врсте отпада. Састанку су присуствовали и помоћник директора за пројекте и међународну сарадњу, госп. Зоран Лукач и помоћник директора за финансије и финаснијски надзор гђа. Наташа Зрилић.

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2019. All Rights Reserved.