Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске Срђан Тодоровић, и директор ЈЗУ Болнице „Свети aпостол Лука“ Добој, доц. др Милорад Живковић потписали су споразум о суфинансирању Пројекта „Модернизација система гријања у ЈЗУ Болница Свети апостол Лука Добој“. Пројекат заједно са Фондом суфинансира и Чешка развојна агенција са више од 1,5 милиона КМ.

„Чешка развојна агенција обезбјеђује котлове и потребну опрему за гријање а обавеза болнице је била да обезбиједи 140 000 КМ за припремне радове који подразумијевају копање нових водова, уклањање старог објекта и дио грађевинских радова. Тај дио обезбјеђује Фонд. Додатних 50 000 КМ Фонд је издвојио за опремање објекта психијатрије, односно замјену дотрајалих прозора и столарије на објекту“, изјавио је директор Фонда Срђан Тодоровић након потписаног споразума.

Шеф техничке службе у добојској болници Мирослав Драгичевић појаснио је да се аутоматизацијом система који предвиђа уградњу два котла на биомасу инсталисане снаге 1,4 мегавата и једног на лож уље инсталисане снаге 1,2 мегавата, очекују уштеде до 100 000 КМ годишње, а смањење угљен-диоксида за двије трећине.

Приликом обиласка објекта психијатрије директор добојске болнице Милорад Живковић истакао је задовољство што ће пацијенти психијатрије добити боље услове боравка, јер служба психатрије пружа услуге не само пацијентима са подручја добојске регије, него и из Бијељине и Зворника.

Циљ пројекта се односи на модернизацију гријања и унапрјеђење мјера енергетске ефикасности у објекту болнице, а у циљу што бољих услова лијечења и боравка пацијената.

фото: Агенција СРНА

srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.