Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Интерни акти Фонда
Обрасци за носиоце

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Преставници Фонда за заштиту животне средине Републике Српске др Предраг Томић,  в.д. директор, Миливоје Васић, виши стручни сарадник за преглед и процјену пројеката,и мр Наташа Зрилић, виши стручни сарадник за финансије, дана 17.12.2010. године посјетили су Фонд за заштиту околиша и енергетску учинковитост Републике Хрватске, са сједиштем у Загребу, и у временском периоду од 11.00-14.00 часова одржали састанак са представницима овог Фонда.

Представнике Фонда за заштиту животне средине Републике Српске су примили и са њима разговарали, испред Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост, Републике Хрватске:

 • Тео Чолан, помоћник директора за господарење посебним категоријама отпада;
 • Срђана Пиасеволи, помоћник директора за управно-правне послове;
 • мр.сц. Иринеј Мудри, виши стручни савјетник-водитељ послова господарења отпаданим гумама;
 • Ђулијано Грум, виши стручни савјетник за вођење послова посебним категоријама отпада-амбалажни отпад;
 • Маја Орловић, виши стручни савјетник за вођење послова посебним категоријама отпада-електрични и електронски отпад.  

На фотографији: мр Иринеј Мудри, др Предраг Томић, Срђана Пиасеволи, Тео Чолан, мр Наташа Зрилић, Ђулијано Груи, Маја Орловић, Миливоје Васић (с лијева на десно)

У складу са препорукама господина др Зорана Морваја експерта УНДП-а, ангажованог за помоћ Фонду за заштиту животне средине Републике Српске, одржан је наведени састанак са циљем да се договори наредна сарадња, подршка и помоћ Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост, у погледу примјене подзаконских аката (уредби и правилника), који се односе на управљање посебним категоријама отпада, у првом реду амбалажним отпадом, гумама те електричним и електронским отпадом.

На крају састанка, су дефинисани заједнички закључци, који се односе на наредне препоруке у вези са што ефикаснијом примјеном поменутих подзаконских аката:

 • представници Фонда за заштиту животне средине, доставиће убрзо радне верзије својих подзаконских аката, представницима Фонда за заштиту околиша и енергетску учинковитост, како би са њихове стране добили коментаре, примједбе у правцу дораде ових аката, њихове што ефикасније примјене, с обзиром на искуство хрватске стране;
 • након овога, у другој половини јануара, би се у Бања Луци организовао шири радни састанак, који би обухватио презентацију искуства државе Републике Хрватске за већи број корисника, као и наредне кораке који се односе на провођење подзаконских аката у пракси;
 • истакнуто је још једном да је сваки правилник посебан,тако да се код њиховог постављања мора строго водити рачуна да улазна цијене (наплата накнада) одговора излазним цијенама (цијенама сакупљања и рециклаже), не смије се доћи у дисбаланс при самом његовом постављању, тј. све се мора прецизно израчунати и укалкулисати;
 • сваки учесник у процесу мора да послује на бази уговора, тј. морају се прецизирати његова права и обавезе, те инсистирати на провођењу обавеза из уговора;
srhrenfrdeitrues


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2020. All Rights Reserved.