Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

renexpobih2014Први међународни сајам и конференције о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије у Босни и Херцеговини, под називом RENEXPO BiH одржаће се у Сарајеву 5. и 6. новембра 2014. године у хотелу „Hollywood“. На сајму се очекује око 70 излагача, преко 400 учесника конференције и више од 3000 посјетилаца међу којима и домаћих представника општина, министарстава и научних институција.

Опширније...

радионицаФонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске према Закону о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“ 59/13) и према Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 40/13) прописује садржај, структуру и начин прикупљања и пружања информација за потребе вођења базе података о енергетској ефикасности, као и доступност ових информација јавности, те успоставља и води базе података о енергетској ефикасности зграда и издатим енергетским цертификатима.

Опширније...

undp-ee-092014-01Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Фондом за заштиту околиша Федерације БиХ и Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, организовао је на Тргу слободе у Требињу, едукативно-забавни догађај с циљем информисања јавности о паметном коришћењу енергије, уштеди новца и заштити животне средине.

Опширније...

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

 ПОЗИВ

за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније...

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.