Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

На основу члана 5. став 3. и члана 7. Закона о енергетској ефикасности ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) Јединица локалне самоуправе која има више од 20.000 становника дужна је донијети свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске.

На основу члана 5. став 2. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Влада Републике Српске је на 41. Сједници одржаној 18.12.2013. године, донијела Одлуку о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

Обавезе јединица локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника о доношењу Акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе

Опширније...

ee doboj 20140305 01У сали Скупштине Града Добоја је 05.03.2014. поводом обиљежавања 5. марта - Свјетског дана енергетске ефикасности одржано Едукативно предавање у организацији Одјељења за европске интеграције и енергетско-еколошку ефикасност Града Добоја.

Опширније...

sdee2014 2Данас је Свјетски дан енергетске ефикасности . На данашњи дан се широм свијета организују програми који имају за циљ да информишу јавност о начинима уштеде електричне енергије и примјени енергетске ефикасности у свакодневном животу људи.

Опширније...

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) одредбом члана 91. став 5. дефинисано је да Посебну стручну обуку за обављање енергетских прегледа организује Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Информације о почетку обуке, њеном трајању те мјесту одржавања благовремено ће бити објављене на интернет страници Фонда.

Доношење подзаконских аката за спровођење овог закона је у надлежности ресорних министарстава. Прописани услови за учешће на обуци су дефинисани самим Законом о уређењу простора и грађењу.

 Закон о уређењу простора и грађењу

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.