Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

 ПОЗИВ

за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније...

renexpo 2014 bgМеђународни сајам и конгрес о обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности, RENEXPO® Western Balkans, је прва изложба у Србији која повезује међународне и националне партнере из цијеле Европе, и мјесто окупљања експерата у области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у изградњи и реновирању. RENEXPO® Western Balkans повезује пројектне партнере и лидере у индустрији и представља важну платформу за стручњаке, пружаоце услуга као и професионалну размјену знања и искуства.

Опширније...

Поштовани,

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) одредбом члана 91. став 5. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасности Републике Српске организује Обуку и стручно усавршавање за лица која врше енергетски преглед зграда.

У припреми је организација Модула 1, а Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда можете преузети ОВДЈЕ.

Попуњен формулар пошаљите ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ У WORD ФОРМАТУ на e-mail адресу ee@ekofondrs.org .

На основу члана 5. став 3. и члана 7. Закона о енергетској ефикасности ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) Јединица локалне самоуправе која има више од 20.000 становника дужна је донијети свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске.

На основу члана 5. став 2. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Влада Републике Српске је на 41. Сједници одржаној 18.12.2013. године, донијела Одлуку о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

Обавезе јединица локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника о доношењу Акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе

Опширније...

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.