Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске реализује пројекат "Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини" који се финансира из грант средстава Зеленог климатског фонда - Green Climate Fund – GCF, посредством Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини - United Nations Development Programme - UNDP.

У оквиру овог пројекта, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске организују обуку за енергетске менаџере јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа.

У сврху провођења наведеног пројекта неопходно је да све јединице локалних самоуправа Републике Српске изврше формирање листе јавних инстиуција, установа и предузећа на својој територији, а чији ће представници похађати обуку за енергетски менаџмент испред именованих институција.

Листу за попуњавање потребних података можете преузети овдје.

Кампања

Copyright © 2023. All Rights Reserved.