Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

 

Краља Алфонса XIII број 21
78 000 Бања Лука
Република Српска

ЈИБ: 4402590740000

Централа: 051/ 231-340
Факс: 051/ 231-351

Пројекти (јавни конкурс): 051 / 231-342
Енергетска ефикасност: 051 / 231-343
Посебне категорије отпада: 051 / 231-350


е-mail: info@ekofondrs.org

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.