Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске активно је учествовао у изради закона, правилника и осталих прописа.

Законски оквир за дјеловање Фонда представљају:

Закони и правилници:

 Измјенe и допуне Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 90/16)

 Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 117/11)

 Закон о измјенама и допунама закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 63/14)

 Правилник о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда

 Измјене и допуне Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда 2018.

 Измјене и допуне Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда 2022.

 Измјене и допуне Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда 2023.

 Правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције обвезника плаћања накнада

Закон о управљању отпадом


Законски оквир у области енергетске ефикасности:

Закон о енергетској ефикасности

 Закон о уређењу простора и грађењуИзмјене 106/15Измјене 3/16Измјене 84/19

​Закон о обновљивим изворима енергије

​Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацијиИзмјене 108/13Измјене 79/15Измјене 26/19

Измјена и допуна АПЕЕРС за период до 2018.

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.