...

Настава за другу групу полазника обуке за лица која врше енергетски преглед зграда почиње 19.09.2016. године а одржаће се у великој сали Института за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске ( Саве Мркаља 16, Бања Лука).

Настава ће се одвијати према Програму обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда у трајању од 60 часова.

Лица која су похађала обуку могу да приступе провјери стеченог знања, која се проводи у року који одреди Фонд, а на основу издатог увјерења о присуству. Провјера стеченог знања врши се полагањем испита, а оцјену о стеченим знањима и вјештинама даје Комисија.

Након одслушане обуке те положеног испита, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске моћи ће полазницима издати лиценце за вршење енергетског прегледа, чиме се стичу услови за вршење енергетских прегледа зграда и издавање енергетских цертификата у Републици Српској.

Кампања

Copyright © 2023. All Rights Reserved.