...

Полазници Програма обуке за лица која врше енергетски преглед зграда који су успјешно положили испит одржан 18.11.2016. године

Испит за лица која су похађала Програм обуке за лица која врше енергетски преглед зграда одржан 18.11.2016. године положили су:

1. Александра Сегић
2. Сандра Самарџић
3. Дарко Тодоровић
4. Сретенка Минић
5. Тијана Гламочић
6. Зоран Ињац
7. Вања Врањеш
8. Сандра Пушић
9. Борис Благојевић
10. Светлана Думоњић-Миловановић
11. Виолета Бранковић
12. Срђан Ћулафић
13. Љубиславка Вукојевић
14. Милена Давидовић
15. Александар Драгичевић
16. Бојан Бјелајац
17. Драган Чампара
18. Игор Алатовић
19. Стојан Вујатовић

Полазници који су успјешно завршили Програм обуке за лица која врше енергетски преглед зграда стекли су услов за добијање лиценце за вршење енергетског прегледа коју у складу са Законом о уређењу простора и грађењу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Кампања

Copyright © 2023. All Rights Reserved.