...

Почетак наставе одржаће се у понедељак 17.02.2020. године у 14:00 часова у просторијама Привредне коморе Републике Српске, Улица Ђуре Даничића ½ , 78000 Бања Лука.. Настава ће се одвијати према Програму обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда у трајању од 60 часова.

Све детаљне информације у вези распореда предавања полазници ће добијати од стране руководиоца обуке.

За све остале информације обратите се на ee@ekofondrs.org .

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.