Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

PA040061bПод покровитељством Федералног министарства околиша и туризма и у организацији Центра за економски, технолошки и околишни развој - ЦЕТЕОР, на Међународном сајму „ЗЕПС 2012“ у Зеници дана 04. и 05.10.2012. године одржана је дводневна конференција под називом „ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ – ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ “.

Уз Федерално министарство околиша и туризма, који је био и иницијатор ове конференције кључну подршку њеном одржавању дао је и Фонд за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине.

У радно-стручном дијелу Конференције учешће је узео велики број стручњака и предузетника како из Босне и Херцеговине тако и из регије и Европске Уније, који су у оквиру Конференције са свим учесницима скупа подијелили стручна знања и искуства. Истакнуто је да је важно промовисати енергетску ефикасност као механизам за економски и технолошки развој друштва те смањења емисија стакленичких плинова.

Представници Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске су учествовали у раду конференције. У оквиру Сесије II: Међународни пројекти енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије (ЕЕ и ОИЕ), финансирање пројеката ЕЕ/ОИЕ-подстицајни механизми, мр Наташа Зрилић, помоћник директора за финансије и финансијски надзор, презентовала је Улогу Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у финансирању пројеката енергетске ефикасности у овом ентитету.

У закључним разматрањима, заједно са колегама из Фонда у Федерацији БиХ истакнуто је да је пројектима енергетске ефикасности, кориштења обновљивих извора енергије и одрживе градње у Републици Српској, као и у осталим дијеловима БиХ потребна помоћ у финансирању. Ово ће у великој мјери зависити од могућности да се обезбједи кориштење средстава за подстицање ових пројеката из предприступних фондова Европске уније као и програма европске Заједнице, те квалитетне припреме пројеката, као и сарадње разлитичих актера на свим нивоима власти у БиХ.

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.