Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 О Б Ј А В Љ У Ј Е

 ПОЗИВ

за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ПОЗИВА Овај позив је сталног карактера и јаван је.

Предмет овог позива је формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у власништву или правом располагања јединица локалне самоуправе, као и јавног сектора дефинисаног Законом о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13).

Формирање базе података је основа за даљи развој пројеката и програма из сектора енергетске ефикасности.

2. ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Позив је отворен даном објаве на веб страници Фонда од 03.09.2014. године.

3. КОРИСНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Овај позив намијењен је јавним установама и објектима у власништву јединица локалне самоуправе у Републици Српској - управним и административним објектима, школама, вртићима, болницама, домовима за незбринуту дјецу и осталим јавним установама, те јавном сектору у складу са Законом о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), према којем јавни сектор чине корисници средстава републичког буџета, органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација овог позива састоји се од:

Прилог 1 - Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Прилога 1 - Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Прилог 2 - Пријавни образац за објекте јавне расвјете Прилога 2 - Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Пријавне обрасце 1. и 2. прописује Фонд и објављује га на својој веб страници. 

Електронски попуњен пријавни образац, као и сва евентуална питања слати на е-mail адресу: ее@ekofondrs.org

Кампања

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.