Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

prijedor2012Манифестација „Енергетски дани Приједор 2012“ је одржана  23. и 24. октобра у организацији Града Приједора и Агенције за економски развој Општине Приједор “ПРЕДА-ПД“.

Обухваћене су теме везане за различите аспекте обновљивих извора енергије и заштите животне средине. У самом програму, учествовали су стручњаци из земље и окружења као и представници малих и средњих предузећа.

Циљ манифестације био је да се подигне јавна свијест о обновљивој енергији и енергетској ефикасности, да се промовише “зелено предузетништво” и паметно кориштење енергије, да се побољша сарадња између приватног и јавног сектора, да се промовише потенцијал кориштења обновљиве енергије, побољша енергетска ефикасност у зградарству, индустрији и транспорту, измјене знања и искуства у имплементацији пројеката, привуку поједини инвеститори из региона и ЕУ, те успостављање контаката за будуће пројекте.

Истакнуто је да је важно промовисати енергетску ефикасност као механизам за економски и технолошки развој друштва те смањења емисија стакленичких гасова.

У радно-стручном дијелу Конференције учешће је узео велики број стручњака и предузетника како из Босне и Херцеговине тако и из регије и Европске Уније, који су у оквиру Конференције са свим учесницима скупа подијелили стручна знања и искуства.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске на овој конференцији представљала је Тијана Гламочић са темом „Улога Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије“.

Кампања

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.