Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

agfАрхитектонско-грађевински факултет у сарадњи са Урбис Центром и Центром за урбане воде из Бања Луке, у оквиру припрема за формирање мреже регионалних BGD центара, организује једнодневни скуп под називом „Савремене методе адаптације урбаних средина на климатске промјене – иновације у планирању развоја и пројектовање. Скуп се одржава у Бањој Луци, четвртак 19. децембра, са почетком у 9.30 часова, у Конференцијској сали Административног центра Владе Републике Српске.

Скуп је првенствено намијењен стручњацима и истраживачима из области урбанистичког планирања и архитектонског пројектовања (градске инфраструктуре, заштите животне средине, служби за планирање и управљање објектима и системима, за градитеље и кориснике ових система). Један од циљева скупа јесте покренути процес за увођење нових метода урбаног планирања у Републици Српској. Једна од могућих активности је израда приручника (правилника) за нове методе урбанистичког планирања и архитектонског пројектовања, као и подршка у њиховој примјени у Републици Српској.

Пројекат Плаво зелени сан (Blue Green Dream – BGD) се реализује у оквиру програма Европске заједнице и новоформираног Европског института за иновације и технологију (EIT = European Institute of Innovation and Technology). Пројекат развија иновативне методе планирања нових насеља и ревитализације постојећих градских средина у складу са смјерницама ЕУ о адаптацији на климатксе промјене. У току је формирање мреже од 5 BGD регионалних центара у Европи са фокалним тачкама у свим земљама. У оквиру Регионалног Центра за Југоисточну Европу (CSEE-Central and South East Europe), предвиђено је да се у Бањој Луци формира фокална тачка за Републику Српску и Босну и Херцеговину. У припреме за формирање фокалне тачке укључени су Архитектонско-грађевински факултет, Урбис Центар и Центар за Урбане Воде (ЦУБ-БЛ) из Бањалуке.

Распоред излагања (.pdf)

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.