Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

sdee2014 2Данас је Свјетски дан енергетске ефикасности . На данашњи дан се широм свијета организују програми који имају за циљ да информишу јавност о начинима уштеде електричне енергије и примјени енергетске ефикасности у свакодневном животу људи.

sdee2014 1

Енергетска ефикасност подразумијева низ мјера које предузимамо у циљу потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живота. Појам енергетска ефикасност има два могућа значења, гдје се једно односи на техничке уређаје, док се друго односи на одређене мјере и понашања. За уређаје кажемо да су енергетски ефикасни ако имају висок степен корисног дејства тј. мале губитке приликом трансформације једног облика енергије у други. Крајњи циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а при томе не нарушити ниво комфора већ задржати или чак повећати ниво удобности. Када помислимо на штедњу, углавном се праве асоцијације на одрицање, док ефикасна употреба енергије директно води ка повећању квалитета живота, конкурентности привреде и енергетској безбједности. Резултат повећане ефикасности су значајне уштеде у финансијском смислу, али не треба занемарити и директан утицај на очување животне средине.

sdee2014 3Енергетски ефикасне мјере подразумијевају понашање које се примјењује у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је ријеч о техничким или нетехничким мјерама, или о промјенама у понашању, све мјере подразумијевају исти или чак и виши степен оствареног комфора и стандарда. Најчешће мјере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су: замјена необновљивих енергената обновљивим, замјена енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим, изолација простора који се грије или хлади, замјена дотрајале или неефикасне столарије просторија које се грију или хладе, уградња мјерних и регулационих уређаја, замјена или уградња ефикасних система за гријање, климатизацију или вентилацију.

Примјеном савремених и конвенционалних технологија за унапређење енергетске ефикасности, едукацијом, подизањем свијести и промјеном начина понашања запослених, могуће је остварити рационално управљање енергетским ресурсима у јавним институцијама и пратећој инфраструктури, односно могуће је знатно смањити годишње финансијске издатке. Финансијски издатак за побољшање енергетске ефикасности у највећем броју случајева је једнократан, а дугорочна уштеда која се постиже је много већа од висине уложених средстава и у финансијском и у еколошком смислу. Промјена начина нашег понашања не захтјева никакве финансијске издатке, а може значајно утицати на смањење потрошње енергије и побољшање енергетске ефикасности.

sdee2014 4

Рационална употреба енергије је једино одрживо рјешење и зато Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 5. марта на Свјетски дан енергетске ефикасности жели да подсјети јавност на ова питања. Фонд ће у наредном периоду тежити институционалном и финансијском јачању сектора енергетске ефикасности, што треба да резултира значајним повећањем улагања у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. По узору на земље Европске уније енергетска ефикасност треба да постане значајан покретач развоја и зелене економије Републике Српске. Путем рада Фонда привредни субјекти подстичу се на властита улагања која доприносе заштити животне средине и побољшању енергетске ефикасности, али и новим савременим технологијама чиме се остварује већа добит, конкурентност и повољнији положај на тржишту.

sdee2014 5  sdee2014 6

Природа нам је подарила велика богатства, али нас истовремено обавезала да иста чувамо и његујемо. Како ради нас самих, тако и ради будућих генерација те стога поручујемо свима - будимо енергетски ефикасни.

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.