Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

На основу члана 5. став 3. и члана 7. Закона о енергетској ефикасности ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) Јединица локалне самоуправе која има више од 20.000 становника дужна је донијети свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске.

На основу члана 5. став 2. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Влада Републике Српске је на 41. Сједници одржаној 18.12.2013. године, донијела Одлуку о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

Обавезе јединица локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника о доношењу Акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе

На основу члана 5. став 3. и члана 7. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13)

  • Акциони план енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе доноси се за период од три године и он садржи:

а). процјену стања енергетске ефикасности на подручју јединице локалне самоуправе у периоду непосредно прије доношења акционог плана,
б). мјере за побољшање енергетске ефикасности на територији јединице локалне самоуправе,
в). временски оквир и начин реализације тих мјера и
г). средства и изворе средстава потребних за реализацију мјера које су дефинисане акционим планом јединице локалне самоуправе.

  • Активности из акционог плана енергетске ефикасности јединица локалне самоуправе финансирају се из буџета јединице локалне самоуправе, Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и других извора.
  • Акциони план енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе припрема се уз консултације са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
  • Јединица локалне самоуправе дужна је донијети свој акциони план енергетске ефикасности у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске.
  • Одрживи енергетски акциони план јединице локалне самоуправе (енгл. SEAP – Sustainable Energy Action Plan) сматраће се акционим планом енергетске ефикасности јединица локалне самоуправе.
  • Јединица локалне самоуправе доставља Министарству индустрије, енергетике и рударства и Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске годишњи извјештај о реализацији акционог плана енергетске ефикасности, који обавезно садржи анализу циљева постигнутих у претходној години, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Упутство о изради извјештаја можете преузети овдје

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.