Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

IMG 0271

ЕФЕКТ мрежа у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске је организовала доручак са медијима под називом „Енергетска ефикасност у Републици Српској, изазови и могућности“, који се одржао 07. априла 2016. године, у хотелу Босна. Циљ догађаја био је осврт на тренутно стање енергетске ефикасности са нагласком на реализацију акционих планова енергетске ефикасности у јединицама локалне самуправе.

Два доминантна и уско повезана проблема са којима се свијет па и БиХ, данас суочавају јесу, са једне стране, недостатак и несигурност у снабдијевању енергијом и са друге стране, загађење животне средине и климатске промјене као посљедица прекомијерне потрошње енергије. Један од начина да се негативни утицаји смање и да се позитивно утиче на одрживи развој јесте ефикасно коришћење енергије.

Представник Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Младен Нинковић, представио је будуће планове и активности Фонда у области енергетске ефикасности, те активности у протеклом периоду које су се односиле на пружање подршке јединицама локалне самоуправе при реализацији акционих планова енергетске ефикасности.

Амир Захировић представио је ЕФЕКТ мрежу за околишно прихватљиву енергију, њене активности и резултате које постиже. ЕФЕКТ мрежа ради са грађанима, локалним заједницама и са стручном јавности.

Догађају су присуствовали и представник градске управе Града Добоја, Марина Туркић и представник Општине Теслић, Драган Мишић, који су представили своје досадашње активности које се односе на спровођење акционих планова, те резултате које су остварили до сада.

На крају скупа излагачи су се усагласили да је већа укљученост медија, информисаност и едукација грађана, запосленика у јавним установама и шире јавности од кључне важности за разумијевање и примјену енергетске ефикасности. Важно је промијенити перцепцију грађана и јавности и одмакнути се од тога да је енергетска ефикасност скуп одређених техничких мјера које се проводе у пракси. Енергија је роба и њом треба паметно и рационално управљати, а на тај начин можемо смањити и свакодневну потрошњу и остварити уштеде у личним буџетима.

 

 

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.