Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

Why should we care about energy efficient and smart living

Консултантска кућа „Енова“ из Сарајева је, у сарадњи са организацијом Habitat for Humanity из Братиславе, уз финанцијску помоћ USAID-а, покренула је Web страницу www.topaodom.ba о енергетској ефикасности у домаћинствима, с фокусом на колективно становање. Од сада ће грађани у Босни и Херцеговини имати поуздан извор информација и савјета о томе како да зграде у којима станују учине енергетски ефикаснијим, те тако смање трошкове гријања и побољшају услове живљења.

На страници www.topaodom.ba доступне су корисне и практичне информације о мјерама за ефикасније кориштење енергије у зградама, важности енергетске ефикасности, савјети за удружења станара како донијети одлуку о мјерама енергетске ефикасности, законске одредбе, извори и начини финансирања, процес набавке и извођење пројекта. Web страница такође садржи и корисне контакте, те новости из области енергетске ефикасности за домаћинства.

„Како бисмо подијелили искуство стечено на основу контаката с многим заинтересираним странама како на нивоу Босне и Херцеговине тако и на европском нивоу, одлучили смо се за покретање одговарајуће Web странице за подстицање даље размјене искустава између свих релевантних актера у стамбеној енергетској ефикасности. Web страница ће савјетима етажних власника, као и другим интересним странама, нудити практичне информације како започети с имплементацијом одређених мјера енергетске ефикасности“, рекао је господин Фетхи Силајџић, власник консултантске куће „Енова“.

Када је ријеч о колективном становању, 85% зграда у Босни и Херцеговини није адекватно изоловано, а оне грађене прије 1970. године немају никакву изолацију. Стање додатно погоршава недостатак значајнијих улагања у одржавање ових објеката у току задњих 30 година. У таквим стамбеним зградама енергија се практички баца, док домаћиства зими издвајају чак и до 40% укупних примања за гријање, што је знатно више од доње границе енергетског сиромаштва (10% издвајања). Неефикасно кориштење енергије у комбинацији с трендом сталног раста цијена енергената све више оптерећује домаћинства, нарочито она с ниским примањима.

Два доминантна и уско повезана проблема са којима се свијет данас суочава су, са једне стране, недостатак и несигурност у снабдијевању енергијом и са друге стране, загађење околине и климатске промјене, као посљедица прекомјерне потрошње енергије. Један од начина да се негативни утицаји смање, те да се позитивно утиче на одрживи развој, јесте ефикасно кориштење енергије. Енергетска ефикасност нас чини мање осјетљивима на несташицу енергије, смањује загађење и директно утиче на побољшање животних услова.

Планираним активностима на овом пројекту се настоји показати да се удруженим напорима у сектору стамбене енергетске ефикасности, анимирањем капацитета и локалног знања може доћи до значајног побољшања услова живота за породице с ниским примањима у зградама колективног становања, смањења трошкова енергије и смањења емисија угљен диоксида. На овај начин се настоји допринијети одржању социјалне сигурност породица са ниским примањима у вријеме када се очекује пораст цијена енергије. С тим у вези, под пројектом је развијен мултидисциплинарни приступ који подразумијева:

  1. Помоћ одборима етажних власника на побољшању начина одржавања и управљања зградама,
  2. Окупљање разних интересних група с циљем развоја нових финансијских и имплементацијских модела за енергетску ефикасност у стамбеном сектору,
  3. Провођење пилот пројеката да би се широј јавности показало функционисање енергетске ефикасности у пракси.
srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.