Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

...

СИСТЕМИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ:

   Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини - УНДП, уз одобрење Владе Републике Српске, у задњих неколико година успјешно проводе активности из области енергетске ефикасности у оквиру пројекта „Зелени економски развој - GED - Green Economic Development“.

   Овим путем Вас обавјештавамо да ће се у оквиру Пројекта „Зелени економски развој“ уз финансијску подршку Владе Шведске вршити одабир потенцијалних корисника за израду детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету, као и реализацију пројеката који имају за циљ повећање енергетске ефикасности система јавне расвјете у Републици Српској.

   Повећање енергетске ефикасности у сектору јавне расвјете подразумијева замјену класичних сијалица са ЛЕД сијалицама. На овај начин се постижу уштеде у новцу и утрошеној електричној енергији, продужава се животни вијек уличних свјетиљки, смањују се трошкови одржавања и емисија CO2.

   Израда детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету за одабране приједлоге пројеката биће у потпуности финансирана од стране Пројекта „Зелени економски развој“.

   Пројекти изабрани за примјену мјера енергетске ефикасности биће суфинансирани од стране Пројекта „Зелени економски развој“ у износу од 50%. Преосталих 50% финансијских средстава треба да обезбиједе корисници средстава - Општине, Градови или Министарства.

   Укупна средства су ограничена и биће додијељена корисницима средстава према дефинисаним критеријумима за избор пројеката.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЈАВНИ ПОЗИВ:

   Прилог 1 - Упитник јавна расвјета

   Прилог 2 - Методологија - Систем Јавне расвјете у РС

Електронски попуњен пријавни образац, као и сва евентуална питања слати на е-mail адресу: ее@ekofondrs.org

 

ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА:

   Пројекат „Зелени економски развој“ заједно са партнерима суфинансира и имплементацију пројеката из области повећања енергетске ефикасности јавних објекта.

   Суфинансирање у износу од 1/3 потребних средстава обезбјеђује Пројекат док преостали износ од 2/3 треба да обезбиједи корисник објекта – Општина, Град или Министарство.

   Заинтересовани могу да се пријаве за средства попуњавањем „Excel“ обрасца датом у Прилогу 3. Уколико Апликант посједује израђен детаљан енергетски преглед за јавни објекат за који аплицира за средства, исти је потребно доставити заједно уз пријавни образац.

   Прилог 3 - Упитник ЕЕ нестамбени објекти

Електронски попуњен пријавни образац слати на е-mail адресу: ее@ekofondrs.org

За додатне информације могуће се обратити на е-mail адресу: danijela.kardas@undp.org

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

   Јавни позив је отворен мјесец дана од дана објављивања.

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.