Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписује отворени Позив за пријаву кандидата ради формирања листе стручњака из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Циљ овог Позива је формирање листе потенцијалних стручњака који ће у складу са радом Фонда пружати стручну асистенцију приликом спровођења и развоја програма, пројеката и осталих активности из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, на основу појединачних уговора за сваки посао.

Позив се односи на лица која испуњавају сљедеће услове:

 1. всс VII степен, завршен факултет из области инжињерства и технологије, природних или друштвених наука, или пољопривредних наука
 2. активно познавање енглеског језика и рада на рачунару
 3. најмање пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања
 4. учешће на домаћим и међународним програмима, пројектима и осталим активностима из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Уз Образац за пријаву, потребно је доставити сљедеће:

 1. диплому о завршеном факултет из области инжињерства и технологије, природних или друштвених наука, или пољопривредних наука
 2. Cirriculum Vitae (CV) који садржи сљедеће
     • основни биографски подаци
     • биографија, дипломе и звања
     • научна дјелатност
     • стручна дјелатност
 3. потврду о радном искуству
 4. референс листу о учешћу на програмима, пројектима и осталим актвностима из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Пријаву доставити лично или путем поште на адресу Фонда, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Краља Алфонса XIII број 21, 78 000 Бања Лука, Република Српска, као и путем e-maila: ee@ekofondrs.org

Oбразац за пријаву кандидата ради формирања листе стручњака из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије можете преузети овдје

Кампања

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.