Важно обавјештење

Директан телефонски број Фонда на ком можете добити све информације у вези са накнадама за посебне категорије отпада и накнадом за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом је 051 / 231 - 350

Документи и обрасци

Обрасци за носиоце

Посебне категорије отпада

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА НОШЕЊЕ ИЗУЗЕВ БИОРАЗГРАДИВИХ КЕСА ЗА НОШЕЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА БАТЕРИЈЕ И АКУМУЛАТОРЕ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ГУМЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ОПРЕМУ

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МИНЕРАЛНА И СИНТЕТИЧКА УЉА И МАЗИВА

ИЗВЈЕШТАЈ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ИЗУЗЕВ ИСТОРИЈСКИХ И КОЛЕКЦИОНАРСКИХ ВОЗИЛА, КАО И МОТОРНИХ ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКИХ, КОНЗУЛАРНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИШТВА

 

Инструкције за плаћање накнада:

 

 Пластичне кесе

 Батерије и акумулатори

 Гуме за моторна возила

 Електрични и електронски производи и опрема

 Минерална и синтетичка уља и мазива

 Моторна возила

 

Прописи којим се уређује управљање посебним категоријама отпада:

 

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 70/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада (Сл.гласник РС 87/2020)

 Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

 Правилник о измјени Правилника о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада

 Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 63/2021)

 Исправка Закона о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 65/2021)

 

Правилници:

 

 Правилник о управљању истрошеним батеријама и акумулаторима

 Правилник о управљању отпадом од електричних и електронских производа

 Правилник о управљању отпадним гумама

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о управљању отпадним гумама

 Правилник о управљању отпадним уљима

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о управљању отпадним уљима

 Правилник о управљању отпадним возилима

Озонски омотач

Супстанце које оштећују озонски омотач:

  Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама

  Образац о евиденцији стационарних производа и опреме који садрже три или више килограма контролисаних или замјенских супстанци

  Образац евиденције овлашћеног сервисера о врстама и количинама сакупљених, употријебљених и обновљених, односно обрађених контролисаних или замјенских супстанци у складу са чланом 54. став 1. Закона о заштити ваздуха

  Образац евиденције оператера о количинама и врсти додатих контролисаних или замјенских супстанци, количинама сакупљених контролисаних супстанци током одржавања, сервисирања и крајњег одлагања расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара које садрже 3 килограма или више контролисаних, односно замјенских супстанци

  Образац годишњег извјештаја о увозу/извозу супстанци које оштећују озонски омотач (контролисаних супстанци), супстанци које оштећују озонски омотач за посебне намјене, замјенских супстанци и мјешавина замјенских супстанци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Интерни акти Фонда

Важно обавјештење

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВА ЕВИДЕНЦИЈА

 ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О ОТПАДУ И ЊИХОВОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (.pdf 823KB)

 Обрасци за евиденцију отпада (.doc 709KB)

 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС 111/2013) (.pdf 560KB)

 

НАПОМЕНА: Документи и обрасци се односе на прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе као и методологији за прикупљање података о врстама и количинама отпада укључујући и секундарне сировине које су стављене у промет, а не на извјештавање о амбалажном отпаду !!!

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

laktasiУ периоду од 23.01.2012. до 02.02.2012. године у просторијама Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у циљу реализације пројеката по основу јавног позива број ЈП 03-548/11 од 26.08.2011. године, др Предраг Томић, в.д. директор Фонда потписао је уговоре са представницима одређеног броја научних инситуција, општина, комуналних предузећа, предузећа, те невладиних организација и удружења грађана.

Потписивањем ових уговора отвара се могућност за реализацију већег броја пројеката у 2012. године из сљедећих тематских области, које су биле предмет јавног позива: израда пројектне документације за санацију локалних депонија, санација дивљих депонија, Израда пројектне документације за санитарну заштиту изворишта, заштита водотокова и приобаља, мониторинг квалитета земљишта, те пројекти невладиних организација из области заштите животне средине.

Укупна вриједност закључених 28 уговора износи 948.957,77 КМ од чега учешће Фонда износи 475.000,00 КМ (50,05%), док је властито учешће 473.957,77 КМ (49,95%).

У наставку je дат преглед свих 28 закључених уговора:

 • Израда главног пројекта санације несанитарне градске депоније "Лисина" општина Шипово - Институт за грађевинарство "ИГ" Бањалука
 • Израда главног пројекта санације несанитарног сметљишта на депонији "Бријесница" у Бијељини - "Еко Деп" Бијељина
 • Израда пројектне документације за санацију локалне депоније- Мекоте - Општина Хан Пијесак
 • Израда извођачког пројекта управљања депонијским гасовима - ЈП "Депо-от" Бањалука
 • Израда пројектне документације за санацију депоније у Пелагићеву  - Општина Пелагићево
 • Уклањање дивље депоније у селу Горњи Граци на локалитету званом Баре - Општина Мркоњић Град
 • Санација дивље депоније "Пискавице" - КП "Чистоћа" Власеница
 • Санација дивље депоније Миљићи - Чистоћа и зеленило Кнежево
 • Мања депонија-здравија и љепша животна средина - Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Козарска Дубица
 • Санација дивљих депонија - Јп "Комус" Гацко
 • Санација дивљих депонија у Граду Фочи - КП "Комуналац" Фоча
 • Санитарна заштита изворишта воде за пиће на подручју општине Лакташи - Општина Лакташи
 • Израда програма санитарне заштите изворишта "Вријеска" - Општина Србац
 • Израда пројектне документације за санитарну заштиту изворишта и резервоара који служе за снабдјевање водом становништва општине Дервента - Општина Дервента
 • "Јачање елемената заштите и унапређења животне средине Интегралног еколошког центра ЕКОС Градишка" - Пројект а.д. Бањалука
 • Чишћење и уређење корита ријеке Велике Усоре у њеном току, који протиче кроз град Теслић - Општина Теслић
 • Заштита водотокова и приобаља на подручју општине Шековићи - Комунално предузеће "Зеленило и чистоћа"  Шековићи
 • "Санација изворишта Бијело поље-чишћење лијеве обале ријеке Врбање и израда каменог филтерског слоја" - Општина Котор Варош
 • Санација водотока од изворишта Биоштица до изворишта Дубљани - пећина - Општина Соколац
 • Чиста вода је наше богатство - Центар за одрживи развој и екологију "Corie" - Требиње
 • Заштита водотока и изворишта ријеке Вацетине - Еко "Матрикс" Зворник
 • Чишћење обала и корита ријека Врбање и уређење дијела депоније Марковац - Административна служба Општине Челинац
 • Унапређење прикупљања отпада и наплавина из ријеке Врбас и језера Бочац - Еуро-хем Бањалука
 • Подзоли И њихова вегетација у Републици Српској - Шумарски факултет Бања Лука
 • Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслов за увођење трајног мониторинга загађења земљишта у РС - Пољопривредни институт РС Бањалука
 • Смањење употребе пластичних кеса-едукација и промоција - Удружење за туризам и екологију Мозаик Власеница
 • Едукацијом до заштите биолошке разноликости - Удружење "Мост" Градишка
 • Управљање отпадом у Републици Српској-Анализа постојећег стања са посебним освртом на комунална предузећа - Међународно удружење научних радника АИС  Бања Лука

laktasiдр Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Милован Топoловић, начелник
Пројекат: Санитарна заштита изворишта воде за пиће на подручју општине Лакташи
Апликант: општина Лакташи

DSCN0211
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и проф. др Љубиша Прерадовић-заступа
Пројекат: Управљање отпадом у Републици Српској-Анализа постојећег стања са посебним освртом на комунална предузећа
Апликант: Међународно удружење научних радника АИС Бања Лука

DSCN0214
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и проф. др Михајло Марковић (директор)
Пројекат: Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслов за увођење трајног мониторинга загађења земљишта у РС
Апликант: Пољопривредни институт РС, Бањалука

DSCN0233
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Небојша Кнежевић заступа
Пројекат: Израда главног пројекта санације несанитарне градске депоније "Лисина" општина Шипово
Апликант: Институт за грађевинарство "ИГ" Бањалука

DSCN0235
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Саво Касаповић начелник општине Теслић
Пројекат: Чишћење и уређење корита ријеке Велике Усоре у њеном току, који протиче кроз град Теслић
Апликант: Општина Теслић

DSCN0244
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Ранко Шаран, директор Комуналац Фоча, Вујичић Миле, заступа Јп "Комус" Гацко
Пројекти: Санација дивљих депонија и Санација дивљих депонија у Граду Фочи
Апликант: Јп "Комус" Гацко и КП "Комуналац" Фоча

DSCN0247
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда, Симо Стакић, начелник општине Пелагићево
Пројекат: Израда пројектне документације за санацију депоније у Пелагићеву
Апликант: Општина Пелагићево

DSCN0256
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Божо Бабић, директор
Пројекат: Мања депонија-здравија и љепша животна средина
Апликант: Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Козарска Дубица

DSCN0260
Дивна Аничић
Пројекат: Уклањање дивље депоније у селу Горњи Граци на локалитету званом Баре
Апликант: општина Мркоњић Град

DSCN0290
др Предраг Томић, в.д. директор Фонда и Александар Вукановић
Пројекат: Чиста вода је наше богатство
Апликант: Центар за одрживи раѕвој и екологију "Corie" - Требиње

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Еко календар

 • 22.3. СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА
 • 7.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗДРАВЉА
 • 22.4. СВЈЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
 • 24.5. ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА
 • 31.5. СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
 • 5.6. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • 16.9. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
 • 22.9. ЕВРОПСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА
 • 4.10. СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
 • 2.2. СВЈЕТСКИ ДАН МОЧВАРА

Области дјеловања

 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Очување биодиверзитета
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Одрживи развој
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Побољшање квалитете ваздуха
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита вода
 • Заштита земљишта
 • Заштита земљишта

Посебне категорије отпада

 • Акумулатори
 • Амбалажа - дрвена
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - отпадне гуме
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - алуминијумска
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - ПЕТ
 • Амбалажа - стакло
 • Амбалажа - стакло
 • Азбест
 • Азбест
 • Батерије
 • Батерије
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Електронски и електрични отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Медицински отпад
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна уља
 • Отпадна возила
 • Отпадна возила

Copyright © 2023. All Rights Reserved.