Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

...

Поштовани,

Овим путем Вас обавјештавамо да је у току пријављивање на Програм обуке за лица која врше енергетски преглед зграда у трајању од 60 часова.

Почетак наставе одржаће се у четвртак 26.05.2022. године. Све детаљне информације у вези распореда предавања полазници ће добијати од стране руководиоца обуке.

За све остале информације можете се обратити се на e-mail: ee@ekofondrs.org , као и број телефона 051-234-340.

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети овдје.

"Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети овдје.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписује отворени Позив за пријаву кандидата ради формирања листе стручњака из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Опширније...

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске реализује пројекат "Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини" који се финансира из грант средстава Зеленог климатског фонда - Green Climate Fund – GCF, посредством Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини - United Nations Development Programme - UNDP.

У оквиру овог пројекта, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске организују обуку за енергетске менаџере јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа.

У сврху провођења наведеног пројекта неопходно је да све јединице локалних самоуправа Републике Српске изврше формирање листе јавних инстиуција, установа и предузећа на својој територији, а чији ће представници похађати обуку за енергетски менаџмент испред именованих институција.

Листу за попуњавање потребних података можете преузети овдје.

Овим путем Вас позивамо да се пријавите на тренинг за енергетски менаџмент који се проводи у оквиру пројекта "Scaling-up Investment in Low-carbon Public Buildings - Повећање улагања у нискокарбонске јавне зграде" који имплементирају Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у Босни и Херцеговини.

Опширније...

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.