Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

...

Поштовани,

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) одредбом члана 91. став 5. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасности Републике Српске организује Обуку и стручно усавршавање за лица која врше енергетски преглед зграда.

У припреми је организација Модула 1, а Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда можете преузети ОВДЈЕ.

Попуњен формулар пошаљите ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ У WORD ФОРМАТУ на e-mail адресу ee@ekofondrs.org .

На основу члана 5. став 3. и члана 7. Закона о енергетској ефикасности ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13) Јединица локалне самоуправе која има више од 20.000 становника дужна је донијети свој акциони план енергетске ефикасности, који је усклађен са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске.

На основу члана 5. став 2. Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Влада Републике Српске је на 41. Сједници одржаној 18.12.2013. године, донијела Одлуку о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

Обавезе јединица локалне самоуправе које имају више од 20.000 становника о доношењу Акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе

Опширније...

ee doboj 20140305 01У сали Скупштине Града Добоја је 05.03.2014. поводом обиљежавања 5. марта - Свјетског дана енергетске ефикасности одржано Едукативно предавање у организацији Одјељења за европске интеграције и енергетско-еколошку ефикасност Града Добоја.

Опширније...

sdee2014 2Данас је Свјетски дан енергетске ефикасности . На данашњи дан се широм свијета организују програми који имају за циљ да информишу јавност о начинима уштеде електричне енергије и примјени енергетске ефикасности у свакодневном животу људи.

Опширније...

Кампања

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.