Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

Facebook PageLinkedin PageRSS feed

...

Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13) одредбом члана 91. став 5. дефинисано је да Посебну стручну обуку за обављање енергетских прегледа организује Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Информације о почетку обуке, њеном трајању те мјесту одржавања благовремено ће бити објављене на интернет страници Фонда.

Доношење подзаконских аката за спровођење овог закона је у надлежности ресорних министарстава. Прописани услови за учешће на обуци су дефинисани самим Законом о уређењу простора и грађењу.

 Закон о уређењу простора и грађењу

agfАрхитектонско-грађевински факултет у сарадњи са Урбис Центром и Центром за урбане воде из Бања Луке, у оквиру припрема за формирање мреже регионалних BGD центара, организује једнодневни скуп под називом „Савремене методе адаптације урбаних средина на климатске промјене – иновације у планирању развоја и пројектовање. Скуп се одржава у Бањој Луци, четвртак 19. децембра, са почетком у 9.30 часова, у Конференцијској сали Административног центра Владе Републике Српске.

Опширније...

enef-2013У Бањалуци је 22. и 23. новембра 2013. године на Електротехничком факултету одржан је Научно-стручни симпозијум из области енергетске ефикасности ЕНЕФ 2013, у организацији Електротехничког факултета и Друштва енергетичара Републике Српске.

Опширније...

Појам енергетска ефикасност се најчешће сусреће у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје, а друго на мјере и понашања. Под енергетски ефикасним уређајем сматра се онај који има велики степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други. На примјер, обична сијалица велики дио електричне енергије претвара у топлотну енергију, а само мали у корисну свјетлосну енергију, и у том смислу она представља енергетски неефикасан уређај.

Опширније...

srhrenfrdeitrues

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.